• 1

Οι τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι οι εξής :


· Πώληση και Υποστήριξη Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών συσκευών Γραφείου.

· Πώληση Πακέτων προγραμμάτων για διάφορες χρήσεις.

· Κατασκευή Προγραμμάτων για εξεζητημένες ανάγκες.

· Αναλυτικές μελέτες για μηχανογράφηση Επιχειρήσεων.

· Παροχή υπηρεσιών (τεχνογνωσίας) σε επίπεδο οργάνωσης και καλύτερης αξιοποίησης των Η/Υ σε επιχειρήσεις.

· Παροχή Υπηρεσιών σε υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες, oργανισμούς.

· Ανάληψη και εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων σε Δημόσιους οργανισμούς και διάφορες εταιρείες.

· Παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου (συνδέσεις, ADSL, ISDN, PSTN)

· Κατασκευή Ιστοσελίδων (Web Design)


Kατεβάστε το Προφίλ της Εταιρείας μας και το Διαφημιστικό Φυλλάδιο

Χρήσιμες Οδηγίες - Συμβουλές σε Χειριστές Η/Υ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

 

Συνίσταται μεγάλη προσοχή κατά το σερφάρισμα στο Ιντερνέτ σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεσθε. Αποφύγετε τις σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου διότι μπορεί να σας μεταφέρουν κάποιον ιό. Να έχετε σε Χρήση και να ενημερώνετε διαρκώς το Αντιικό σας πρόγραμμα και το τείχος προστασίας των Windows. Να τηρείται τις οδηγίες με θρησκευτική ευλάβια.