Οι τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι οι εξής :


· Πώληση και Υποστήριξη Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπών συσκευών Γραφείου.

· Πώληση Πακέτων προγραμμάτων για διάφορες χρήσεις.

· Κατασκευή Προγραμμάτων για εξεζητημένες ανάγκες.

· Αναλυτικές μελέτες για μηχανογράφηση Επιχειρήσεων.

· Παροχή υπηρεσιών (τεχνογνωσίας) σε επίπεδο οργάνωσης και καλύτερης αξιοποίησης των Η/Υ σε επιχειρήσεις.

· Παροχή Υπηρεσιών σε υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες, oργανισμούς.

· Ανάληψη και εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων σε Δημόσιους οργανισμούς και διάφορες εταιρείες.

· Παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου (συνδέσεις, ADSL, ISDN, PSTN)

· Κατασκευή Ιστοσελίδων (Web Design)


Kατεβάστε το Προφίλ της Εταιρείας μας και το Διαφημιστικό Φυλλάδιο